به وبسایت آژانس دیجیتال مارکتینگ ایده پرداز خوش آمدید

تحلیل و آنالیز وضعیت برند

ابزارهای دیجیتال را به کار خواهیم بست تا یک گزارش دقیق از وضعیت برند شما در رسانه‌های دیجیتال آماده کنیم. سپس گزارش بدست آمده را تحلیل می‌کنیم و میزان تاثیر استراتژی فعلی، ویژگی‌های رفتاری مشتریان و عملکرد رقبای شما را مشخص می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم یک برنامۀ جامع دیجیتال برای شما شکل دهیم تا نقاط ضعف را از بین ببریم و بر روی نقاط قوّت شما تاکید بیشتری کنیم.